Haal meer business uit je netwerken

De een ziet er geen voordeel in, de ander kan niet meer zonder, maar iedereen komt er wel op de een of andere manier mee in aanraking: netwerken. In het blog hieronder lees je tips om meer business te halen uit je netwerk. We zullen vier typen netwerkers uitlichten: de ‘inactieve netwerker’, de ‘relationele netwerker’, de ‘investerende netwerker’ en de ‘transactionele netwerker’. Lees hieronder welk type jij bent, en hoe jij meer business kunt genereren door effectiever te netwerken.

De inactieve netwerker

De naam zegt het eigenlijk al: inactieve netwerkers zijn niet actief bezig met het vergroten van hun netwerk, of zien daar de voordelen nog niet van in. Ze vinden ook dat er maar weinig uit netwerken te halen valt en zien dus niet de noodzaak in voor een zakelijk netwerk. Vaak zijn zij ZZP’ers of werknemers bij een kleinschalige organisatie. Inactieve netwerkers hebben dan ook een klein netwerk: maximaal 25 personen. De netwerken die ze hebben zijn spontaan ontstaan; er is niet bewust moeite voor gedaan. Eigenlijk willen zij geen tijd of geld besteden aan het onderhouden of uitbreiden van het zakelijk netwerk. Een goed netwerk kan echter wel degelijk leiden tot nieuwe opdrachten en samenwerkingsverbanden, en de volgende drie types zijn zich daar wat meer bewust van.

De relationele netwerker

Zij zijn gericht op face-to-face contact, dus vooral offline actief; dat is al een flinke stap vooruit. Zij zien wel het belang in van netwerken, maar zijn nog niet doelgericht aan het netwerken. Daardoor halen zij er vaak nog te weinig opdrachten uit. Doordat ze de beschikbare tijd voor het netwerken veelal aan face-to-face contact besteden (de zogeheten ‘borrelpraat’), blijft er weinig tijd over om te steken in zakelijke transacties.

Relationele netwerkers hebben met 25-50 mensen een gemiddeld netwerk opgebouwd, maar voor hen is netwerken niet de belangrijkste manier om opdrachten binnen te halen. De mogelijkheden voor meer business zijn bij relationele netwerkers al beter dan inactieve netwerkers, maar doordat het zakelijk netwerk hen vooral niet teveel geld en tijd mag kosten, gaat er nog veel aan potentiële business verloren.

De investerende netwerker

Misschien herken je jezelf meer in de ‘investerende netwerker’? Zij zijn actief aan het netwerken en kunnen daar dan ook business uit genereren. Investerende netwerkers realiseren zich het grote belang van netwerken. Zij zijn echter nog niet helemaal tevreden en willen graag hun netwerk uitbreiden om er meer business uit te kunnen halen. Toch hebben investerende netwerkers een groter dan gemiddeld netwerk, met zo’n 100-200 personen. Meestal zijn de contacten ontstaan zonder dat de zij daar veel voor hoefden te doen.

Investerende netwerkers zijn actief bezig met het vergroten van hun netwerk en hebben daar dan ook redelijk wat tijd en geld voor over. Zij kennen veel personen, maar daar zitten nog maar weinig mensen van invloed tussen. Vaak vinden zij dat hun netwerk te groot is om de contacten echt goed te kunnen onderhouden ook al is het netwerk net te klein om er echt zakelijk mee vooruit te komen.

De transactionele netwerker

De transactionele netwerkers zit het in hun bloed. Zij zijn zeer actief met netwerken bezig, en halen daar ook veel business uit. Voor hen (en het bedrijf waar zij werkzaam zijn) is netwerken zeer belangrijk. Het netwerk van de transactionele netwerker kan dan ook oplopen tot 1000 contacten. Toch werken zij niet bij organisaties groter dan 100 personen. Zij zijn zelf vaak invloedrijke personen en zijn dan ook veel te vinden op netwerkgelegenheden (seminars, beurzen, symposia etc.). Een belangrijk kenmerk van de transactionele netwerker is dat de privécontacten en studiekennissen ook omgezet zijn naar zakelijke relaties. Netwerken is voor transactionele netwerkers een van de belangrijkste manieren om business te genereren. Zij zijn dan ook transactiegericht: het doel van ieder netwerkgesprek is om opdrachten te werven, zowel online als offline.

Tips om effectiever te netwerken

Voor iedere netwerker kan de valkuil zijn om je teveel te richten op gezellig bijkletsen: je tijd is immers schaars. Hieronder voor ieder type de belangrijkste tips om zo effectief mogelijk te netwerken.

De inactieve netwerker

Welke van je bestaande contacten bieden potentie voor opdrachten? Wie heb jij echt iets te bieden? En bij wie zou je opdrachten kunnen binnenhalen of een samenwerking mee aan willen gaan? Als je op die manier meer doelgericht gaat netwerken, zul je zien dat je binnen je eigen netwerk al veel kunt bereiken. En verder is het vooral doen: ga eens naar een netwerkbijeenkomst. Iedere persoon die je spreekt heeft namelijk ook weer een eigen netwerk; dus potentieel voor nieuwe opdrachten of samenwerkingsverbanden.

De relationele netwerker

Stel concrete doelen op voor netwerkgelegenheden: als je weet wie er aanwezig zullen zijn, kun je alvast interessante gesprekspartners uitkiezen. Bepaal wat jij hen te bieden hebt en welke opdrachten daaruit voort kunnen komen. Op die manier kun je je tijd gerichter gaan verdelen en wordt het minder ‘borrelpraat’ en meer back to business.

De investerende netwerker

Blijf de bestaande contacten onderhouden en gebruik ook vooral online media om nieuwe netwerkcontacten aan te gaan. Bij wie zie je echt kansen voor opdrachten en samenwerking? Zijn dat vooral warme contacten, of ook juist meer lauwe contacten? Neem de stap het diepe in, en probeer hen ook te benaderen en te laten zien wat jij te bieden hebt.

De transactionele netwerker

Hoe besteed je je tijd zo nuttig mogelijk? Bepaal welke gesprekken je wel en niet aangaat: is er een potentiële samenwerking of opdracht uit te halen of niet?
Het belangrijkste advies voor de transactionele netwerker is om vooral te blijven doen wat je doet, en houd je netwerkactiviteiten scherp.

Geschreven door Bert Kaspersma, bron: Het Netwerk Boek (2016) van Rob B. Tol

Comments are closed.