Jouw diensten nu en in de toekomst

Misschien ben je starter, misschien heb je al een tijdje een bedrijf. In beide gevallen is het goed om (zo nu en dan) stil te staan bij: Wat is jouw bedrijf en welke producten en diensten heb je. Wat doe je nu? Waarin ben je onderscheidend? Hoe zit dat in de toekomst? Moet en wil je het zo houden of is het tijd voor verandering/ uitbreiding? Dit was het gespreksonderwerp tijdens de Open Coffee Haren netwerkbijeenkomst van donderdag 20 september.

Na een ontspannen inloop werd aan de deelnemers gevraagd zich te verdelen in groepen van 3 personen. In de eerste ronde had een ieder kort de tijd om zijn groep te vertellen wat hij/ zij doet (diensten/ producten). In de tweede ronde kwam de vraag aan de order Wat kun/ wil je verbeteren? Bijvoorbeeld op basis van wat je gemerkt hebt, de vragen die klanten stellen, verwachtingen in de markt of misschien dat je zelf graag je diensten/ producten anders wilt. Doordat dit in een kleine groep besproken werd waarin men al van elkaar wist wat ze doen, was er veel positieve interactie met veel inspiratie.

Als organisatie vinden wij het erg fijn om te zien hoe men elkaar inspireert, enthousiasmeert en er ook concrete afspraken gemaakt worden. Dank aan de deelnemers voor zijn/ haar betrokkenheid tijdens de netwerkbijeenkomsten. Jullie maken deze bijeenkomsten een succes! Wij zijn dan ook heel benieuwd wat de vernieuwde inzichten jullie (op termijn) brengt.

 

Reacties van deelnemers

“Helemaal ge├»nspireerd”. “Leuke, ontspannen en laagdrempelige manier om in contact met elkaar te komen.” Susan Boot
“Leuke kleinschalige manier om ondernemers te leren kennen.” Aradia van Lissum van Magical Nature

Foto’s door Elise Pragt

Comments are closed.