Wat is jouw kernklant?

In gezellige kerstsfeer (met een enkele foute kersttrui) vond donderdag 19 december de Open Coffee Haren netwerkbijeenkomst plaats. Het thema was Kernklant.

Wat is een kernklant

Volgens een mooie formule: ” De kernklant is die klant die jouw propositie koopt in die hoeveelheid die voor jou het meest rendabel is.” Concreter gezegd iemand die jouw ambassadeur is. Iemand die jou meer als partner dan als leverancier ziet en jou aanbeveelt bij anderen. Deze persoon heeft ook beslissingsrechten (dus niet een beïnvloeder, maar degene die uiteindelijk de offerte ondertekent). Bijna altijd blijkt dat deze persoon vergelijkbare waarden en normen heeft als jij en een zelfde passie voor zijn/ haar vak voelt als jij dat doet.

Het is belangrijk om je kernklant in beeld te hebben en je visie, strategie en aanbod hierop te toetsen.

Bij de bijeenkomst hebben de deelnemers hun eigen kernklant mogen benoemen middels de volgende vragen.

Dit is geen uitputtelijke lijst maar wel een richtlijn. Je kunt uiteraard ook nog vragen stellen als Welke branche is je klant actief? Of bij consumenten gaat het om alleenstaanden, gezinnen, met of zonder kinderen? Enzovoort. Het bleek een interessante oefening met stof tot nadenken en over na te praten.

Locatie

Behalve dat dit de laatste bijeenkomst in 2019 was, was het ook de laatste bijeenkomst in De Tiehof. Drie jaar hebben we daar diverse mooie bijeenkomsten gehad met Hélène als gastvrouw. Hartelijk dank hiervoor. Vanaf 16 januari 2020 zijn de bijeenkomsten op de stijlvolle locatie, Blankehoeve Noordlaren. Wij ontmoeten daar graag weer veel ondernemers en ondernemende mensen voor interessante bijeenkomsten.

Fijne Feestdagen ??en tot in 2020 bij De Blankehoeve

Reacties van deelnemers

Wil je weten wat deelnemers van de Open Coffee Haren bijeenkomsten vinden? Kijk dan op de pagina Ervaringen en luister naar de diverse verhalen.

Fotografie: PragtPlaatjes

Comments are closed.