Is de belasting een belasting?

Na de vorige (online) bijeenkomst schreven we dat we hoopten in februari weer een live bijeenkomst konden houden. Dat is gelukt! Fijn om weer een live netwerkbijeenkomst met mede-ondernemers te hebben. Weliswaar hadden we te maken met afmeldingen door corona, desalniettemin gaat het de goede kant op.

Als thema voor deze de bijeenkomst in februari, hebben we de belastingaangifte centraal gesteld. Aan de hand van Box 3 en de actuele discussie rondom de belastingheffing is de systematiek van ons belastingstelsel uitgelegd door onze partner DeJongVanMal (www.vooraluwgeldzaken.nl). Een zeer leerzaam “college” over box 3. Wat zit er in die box, welke problemen zijn er mee, en hoe gaat het verder? Welk effect heeft dit op jou als ondernemer?

Door de grootte van de groep was het mogelijk om goede gesprekken met elkaar te hebben en individuele vragen ter discussie te stellen. Dit leverde een interessant ochtend op.

De volgende bijeenkomst is donderdag 17 maart a.s.. Noteer het alvast in jouw agenda.

Comments are closed.